image banner
Danh sách Lãnh đạo, trưởng phó phòng Sở Y tế

Lãnh đạo Sở:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giám đốc

0988.972.868

hoanth@yte.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Lê

Phó Giám đốc

0913.577.564

lenh@yte.nghean.gov.vn

3

Trần Minh Tuệ

Phó Giám đốc

0913.273.721

tuemt@yte.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Thương

Phó Giám đốc

0989.411.459

Thuongnv@yte.nghean.gov.vn

 

Công đoàn Ngành:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Phạm Quốc Dương

Chủ tịch

0398019265

duongpq@yte.nghean.gov.vn

2

Trần Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

0912169779

hattt@yte.nghean.gov.vn


Các phòng, ban Sở Y tế:
1. Văn phòng
- Chánh Văn phòng: Ths. Nguyễn Trung Thành - 0915681386
- Phó Chánh văn phòng: Ths. Hoàng Văn Khang - 0983343769
- ĐT liên hệ: 02383.566722

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Trưởng phòng:BSCK2. Đặng Ngọc Hà
- Phó phòng: ThsKT. Nguyễn Sỹ Cẩn
- Phó phòng: ThsKT. Trần Thị Minh Huệ
- ĐT liên hệ: 02383.568120      -   02383.592864  -  02383.590648

3. Phòng Nghiệp vụ Y:
- Trưởng phòng:  BSCK2.Trịnh Hùng Tiến
- Phó phòng: CNĐD. Lê Thị Hồng Sơn
- Phó phòng: BSCK1. Nguyễn Thanh Ngọc
- ĐT liên hệ: 02383.566805

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:
- Trưởng phòng PT: DSCK2. Nguyễn Trọng Tài
- ĐT liên hệ: 02383.566840

5. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Trưởng phòng: BSCK2. Nguyễn Tùng Lâm

- Phó Trưởng phòng: TS.BS. Hồ Đức Hùng

6. Phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân:
- Trưởng phòng: DSCK1. Lê Hồng Lĩnh

- Phó Trưởng phòng: Đậu Minh Quang
- ĐT liên hệ: 02383.592048

7. Thanh tra Sở:
- Chánh Thanh tra: ThsY. Trần Nguyên Truyền
- Phó Chánh Thanh tra: ThsY. Hồ Thị Mỹ Hằng

- Phó Chánh Thanh tra: BSCK1. Lê Phi Hùng
- ĐT liên hệ: 02383. 566785

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Y tế Nghệ An
Địa chỉ: Số 18 - Đường Trường Thi - Tp.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3844 791 - Fax: 038 3 844 791 - Email:yt@nghean.gov.vn
Đường dây nóng: 0966.64.14.14